Read Galicia II

14 Outubro, 2007 (10:09) | Artigos Faro de Vigo, Campo de Granada, Edición, Lectura, Promoción do libro, Traducións

No artigo da semana volvo sobre as tres cuestións sobre as que traballei no blog durante estes días pasados: os datos do estudo de comercio interior do libro, o Plan de Lectura de Galicia e a posta en marcha do catálogo dixital de dereitos. Ao fío do comentario volvo propoñer a creación da Oficina de promoción internacional da literatura e edición galegas.
Etiquetas: