Book trailer IX: "Santa Matriusca"

23 Decembro, 2007 (10:24) | Autores, Book_trailer, Narrativa, Vídeos

A idea do book trailer vai cundindo tamén no sector editorial galego. Con esta peza anúnciase Santa Matriusca, a próxima novela de Iria López Teijeiro que publicará Biblos.
Etiquetas: