O ceo non sabe de fronteiras

24 Decembro, 2009 (12:47) | Beizóns, Efemérides, Ilustración

Texto e ilustración extraídos de Valados de Agustín Fernández Paz e Xan López Domínguez.