A evolución do libro

18 Febreiro, 2010 (20:55) | Bibliotecas, Historia, Imaxes, Libro, Recurso_didáctico

Tirado e Bibliotecários sem fromteiras. Vía Booktailors, obrigado.