Suso Vaamonde

22 Febreiro, 2010 (08:10) | Artigos Faro de Vigo, Campo de Granada, Historia, In memoriam, Música

No artigo da semana fago unha lembranza da achega do cantor Suso Vaamonde á música popular galega con motivo do décimo aniversario do seu pasamento.